Výstavba technologie pro Pivovar Louka s.r.o. byla podpořena z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

„Předmětem realizace projektu je výstavba technologie minipivovaru o kapacitě 500L.“

Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS.

“V rámci tohoto projektu jsme si pořídili poloautomatický plnící stroj.”

Top